Intro Tegeloutlet

Introvloerencentrum BV| Wiebachstraat 10| 6466 NG| Kerkrade| 045 – 542 55 21 |
info@introvloerencentrum.nl | kVK 67473105
Privacy verklaring Klant- en leveranciersadministratie
Introtegeloutlet, gevestigd aan Wiebachstraat 10 6466 NG Kerkrade is verantwoordelijk voor
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Voor vragen kunt u contact opnemen met: Jean Linssen. Hij is te bereiken op telefoonnummer
045 – 542 55 21. U kunt ook het website contactformulier invullen op onze website
www.introtegeloutlet.nl
Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens
Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en
gebruiken, omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te
voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of
diensten inkopen.
Wij gebruiken gegevens van u als (potentiële) klant voor de volgende doeleinden:
– Het kunnen toesturen van een offerte, nadat u een offerte aanvraag heeft gedaan;
– Het kunnen toesturen van specificaties van onze producten;
– Het afstemmen aan welke specificaties of wensen een bepaald product / dienst moet voldoen;
– Het kunnen uitvoeren van een bestelling;
– Het kunnen factureren van door ons geleverde producten;
– Om vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van onze overeenkomst.
Wij gebruiken gegevens van u als (potentiële) leveranciers of andere opdrachtnemers voor de
volgende doeleinden:
– Als deze noodzakelijk zijn voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst;
– Het indienen van een offerte-aanvraag;
– Het plaatsen van een bestelling;
– Om vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van een eventuele
overeenkomst.
Wij gebruiken gegevens als u ons websitecontactformulier invult voor de volgende doeleinden:
– Het in behandeling kunnen nemen van een melding / vraag via ons websitecontactformulier;
– Het eventueel opvragen van extra informatie inzake uw melding / vraag.
U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende
persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde
werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.
Introtegeloutlet BV | Wiebachstraat 10 | 6466 NG | Kerkrade | 045 – 542 55 21 | info@introtegeloutlet.nl | KVK 67473105
Cookies
Onze website maakt geen gebruik van cookies.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet
of smartphone worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een
later bezoek weer kan worden herkend door de website.
Wanneer een website gebruik maakt van cookies kunt u zich altijd afmelden door de internetbrowser
zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat